Tietosuojaseloste

Käyttämällä palveluitamme tai ottamalla meihin yhteyttä suostut tietojesi keräämiseen, käyttöön ja luovuttamiseen tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Sähkötapio Oy
(y-tunnus: 1794889-3)

Lautatie 11
96320 Rovaniemi,
info@sahkotapio.fi

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla yllämainitusta osoitteesta.

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan:

Asiakkaan etu- ja sukunimi
Katuosoite, postinumero, postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Maa- ja kielitieto

Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

Asiakassuhteen hoitamiseen
Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
Tilastollisiin tarkoituksiin
Markkinointitarkoituksiin
Asiakaspalautteen kerääminen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalveluyhteistyökumppaneille sekä joidenkin tuotteiden toimittajille verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

Voimme luovuttaa joitakin tietoja myös markkinointi ja analytiikkaa varten niiltä osin, kuin henkilötietojen luovuttaminen on välttämätöntä kyseisten tarkoitusten toteuttamiseksi.

Niiltä osin, kuin henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajat ovat sijoittautuneet EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle tai siirtävät henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme, että henkilötietojen siirtoon sovelletaan tietosuojan korkean tason varmistavia suojamekanismeja, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita (saatavilla suomeksi osoitteesta https://eur-lex.europa.eu) tai kuten EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Data Privacy Frameworkia (DPF, www.dataprivacyframework.gov.)

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

Tarkistusoikeus
Oikaisuoikeus
Oikeus peruuttaa suostumus
Poisto-oikeus